Šola košarke

O ŠOLI KOŠARKE


Šola košarke je program, ki je namenjen najmlajšim košarkarjem in košarkaricam. Vadba (praviloma) poteka od meseca oktobra do meseca maja.

Naši strokovno izobraženi trenerji izvajajo vadbo na osnovnih šolah v Novi Gorici in okolici, vadbi pa se lahko pridružijo prav vsi, ki bi se radi preizkusili v našem prelepem športu in obiskujejo 1., 2., 3. ali 4. razredom osnovne šole.

Vadba poteka v skladu z najmodernejšo metodologijo treniranja košarke za najmlajše, kar pomeni, da zajema oziroma razvija več področij in tako ključno pomaga pri razvoju in odraščanju otrok.

Cilji vadbe v šoli košarke so naslednji:

  • spoznavanje košarkarskih tehnično-taktičnih prvin,
  • spoznavanje košarkarskih pravil,
  • razvoj osnovne motorike,
  • prvo soočanje s tekmovanji in posledično s prvimi zmagami in porazi,
  • socializacija otrok (odnosi med njimi in odnosi s trenerjem),
  • odraščanje otrok v skupini s skupnim interesom,
  • privzgoja odgovornosti do sebe in ostalih članov ekipe,
  • celostni razvoj otrok,

Naše dolgoletne izkušnje nam pravijo, da za vzgojo vrhunskega športnika ne zadošča le ozko znanje izbrane discipline, zato se načrtno ukvarjamo s celostnim razvojem otrok, vedno pa v to vključimo tudi starše in smo tako marsikdaj njihova podaljšana roka.

Smatramo, da so naši programi odlična alternativa današnjim družbenim vplivom, ki so včasih negativni in marsikdaj priklenejo otroka pred TV ali računalnik in ga tako prikrajšajo za dinamike vsakodnevnega „resničnega“ življenja.

Šola košarke je na osnovnih šolah, tam kjer se ne izvaja v okviru interesne dejavnosti, plačljiva.
Letna vadnina za 1. in 2. razrede znaša 120 EUR (razdeljena v 8 mesečnih obrokov po 15 EUR), za 3. in 4. razrede pa 160 EUR (razdeljena v 8 mesečnih obrokov po 20 EUR).  V ceno vadnine je že vključena tudi članarina. Vadnino se bo poravnalo na osnovi dveh računov in sicer prvi račun v višini 50 EUR (kot članarina) bo izdan meseca decembra, drugi račun v preostalem znesku pa meseca februarja (kot vadnina).

Vadnina oz. članarina sta namenjena izključno izvedbi programa Šola košarka in sicer za:
– organizacijo strokovne vadbe košarke,
– organizacijo košarkarskih tekem in turnirjev otrok,
– plačilo športnih objektov, kjer se izvaja vadba,
– plačilo trenerjev,
– nabavo športne opreme za vadbo.

Otroci vključeni v program Šola košarke bodo:
– deležni organizirane in strokovne vadbe košarke,
– nastopali na košarkarskih tekmah in turnirjih,
– prejeli društveno majico,
– lahko kupili društveno športno opremo po ugodnih cenah.

INFORMACIJE


Jan Zavrtanik, vodja Šole košarke

janz@kdng-mladi.si

041 711 742

 

Urnik Šole košarke 2022/23

Cenik storitev