Organi Košarkarskega društva Nova Gorica mladi

Predsednik

Marko Marcetič

Upravni odbor

Predsednik: Marko Marcetič
Član: Alan Dornik
Član: Dejan Gašparin
Član: Andrej Koglot
Član: Boris Ugrin
Član: Darijo Vrabec

Nadzorni odbor

Mojca Frančeškin
Peter Kante
Jure Pušnar

Disciplinska komisija

Žan Petejan
Jana Skok
Jan Zavrtanik