Organi Košarkarskega društva Nova Gorica mladi

Predsednik

Marko Marcetič

Upravni odbor

Predsednik: Marko Marcetič
Član: Alan Dornik
Član: Dejan Gašparin
Član: Andrej Koglot
Član: Boris Ugrin
Član: Darijo Vrabec

Nadzorni odbor

Predsednik: Jure Pušnar
Članica: Mojca Frančeškin
Član: Peter Kante

Disciplinska komisija

Predsednik: Jan Zavrtanik
Članica: Jana Skok
Član: Žan Petejan