Cenik storitev 2023/24

LETNA ČLANARINA


ČLANARINA 2023/24     50 EUR *

*  DDV ni obračunan v skladu z 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.

MESEČNA VADNINA – MLADINSKA ŠOLA


vadba 2x tedensko     40 EUR * (U12 MODRI)

vadba 3x tedensko     45 EUR * (U12 BELI)

vadba 4x tedensko     50 EUR * (U14)

vadba 5x tedensko     60 EUR * (U16, U18, U20)

 

* DDV ni obračunan na podlagi drugega odstavka 43. člena ZDDV-1.

MESEČNA VADNINA – ŠOLA KOŠARKE


interesna dejavnost     0 EUR

vadba 1x tedensko     15 EUR * (1. in 2. razred)

vadba 2x tedensko     20 EUR * (3. in 4. razred)

* DDV ni obračunan na podlagi drugega odstavka 43. člena ZDDV-1.

Opomba:
– račun za znesek vadnine se bo izdal v dveh obrokih; prvi v višini 50 EUR (članarina) ob koncu koledarskega leta in drugi v preostalem znesku (vadnina) ob zaključku vadbe meseca maja

 

Pravilnik o plačevanju članarine in vadnine

Cenik velja od 01. 10. 2022 dalje.