Cenik storitev 2022/23

LETNA ČLANARINA


ČLANARINA 2022/23     50 EUR *

*  DDV ni obračunan v skladu z 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.

MESEČNA VADNINA – MLADINSKA ŠOLA


vadba 2x tedensko     40 EUR * (U12 MODRI)

vadba 3x tedensko     45 EUR * (U12 BELI)

vadba 4x tedensko     50 EUR * (U14 BELI, U14 MODRI)

vadba 5x tedensko     55 EUR * (U16 MODRI)

vadba 5x tedensko + 2x dopoldne   60 EUR * (U20, U18, U16 BELI)

* DDV ni obračunan na podlagi drugega odstavka 43. člena ZDDV-1.

MESEČNA VADNINA – ŠOLA KOŠARKE


interesna dejavnost     0 EUR

vadba 1x tedensko     15 EUR * (1. in 2. razred)

vadba 2x tedensko     20 EUR * (3. in 4. razred)

* DDV ni obračunan na podlagi drugega odstavka 43. člena ZDDV-1.

Opomba:
– račun za znesek vadnine se bo izdal v dveh obrokih; prvi v višini 50 EUR (članarina) do konca leta in drugi v preostalem znesku (vadnina) v začetku leta

 

Pravilnik o plačevanju članarine in vadnine

Cenik velja od 01. 10. 2022 dalje.