Redni volilni občni zbor društva

Spoštovani.

Vabim vas na redni volilni občni zbor Košarkarskega društva Nova Gorica mladi, ki bo v ponedeljek, 18. 12. 2023, ob 17.30 uri v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica (prvo nadstropje športne dvorane).

Predlagani dnevni red:

 1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora.
 2. Izvolitev organov občnega zbora društva.
 3. Poročilo verifikacijske komisije.
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo predsednika o delu društva.
 6. Razprava in sklepanje o poročilih.
 7. Razrešnica dosedanjim organom društva.
 8. Predstavitev kandidata za predsednika.
 9. Volitev predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
 10. Obravnava in sprejetje dopolnitev statuta.
 11. Razno

Opomba:
Mladoletni člani do dopolnjenega 15. leta starosti uresničujejo svojo volilno pravico preko zakonitega zastopnika. Pravico voliti imajo samo tisti člani, ki imajo poravnano članarino za košarkarsko sezono 2023/24, z izjemo tistih, ki so po Pravilniku o plačevanju članarine in vadnine oproščeni plačila.

Lep pozdrav.

Košarkarsko društvo Nova Gorica mladi
za Marko Marcetič, predsednik